/
  1. Gypsy

From the album Chameleon - Album Tahi